Rakennusten tutkimuksiin ja korjaussuunnitteluun erikoistunut yritys

Jakitec Ky on luotettava ja riippumaton rakennusten tutkimuksiin ja korjaussuunnitteluun erikoistunut asiantuntija. Toteutamme erilaisia rakennusten kuntoon liittyviä tutkimuksia, konsultointia ja korjausrakennesuunnittelua sekä valvontaa. Noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. Pääasiallisena toimialueenamme on Etelä-Suomi.

Rakennuksen tutkimustyö

Rakennusten tutkimuksissa rakennusfysiikan eri ilmiöiden perusasioiden osaaminen on välttämätöntä. Myös ilmanvaihdon ja mikrobiologian ymmärtäminen on tarpeen, ja kattava sekä laadukas kalusto on ehdoton edellytys.

Rakennusten todellisen kunnon selvittäminen edellyttää hyvää rakennushistorian ja riskirakenteiden tuntemista. Rakennus ja sen käyttötarkoitus on huomioitava kokonaisuutena.

Vastuu ympäristöstä

Carbon Deed on kartoittanut hiilijalanjälkemme ja CO₂ kompensointitarpeemme. Jakitec on hyvittänyt hiilijalanjälkensä Carbon Deed Oy:n kautta.

Carbon Deed kompensoi yrityksien hiilidioksidipäästöjä istuttamalla puita Suomeen. Toiminta perustuu Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston asiantuntijoiden kanssa käymiin keskusteluihin ja tutkimustuloksiin laskentamalleihin ja standardeihin.