Luotettavat kosteusmittaukset

Kosteusmittauksissa on tärkeää ymmärtää rakenteen kosteus- ja lämpötekninen toiminta.

Kosteusmittaus toteutetaan mm. kun on epäilys, että tiettyyn rakenneosaan saattaa kohdistua poikkeavaa kosteusrasitusta. Mitattavaksi valitaan riskialueet, joissa on mahdollisesti korkeita kosteuspitoisuuksia, sekä vertailualueelle, jossa oletettavasti on normaalitilanne.

Suoritamme rakennekosteusmittauksia myös osana rakennustöiden laadunvalvontaa.

Palveluihimme kuuluvat mm.

Jari Järveläinen
040 801 0814

Yrittäjä
Rakennusterveysasiantuntija
Kattojen kuntotutkija
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Märkätilatöiden valvoja
Rakennusten lämpökuvaaja
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija

> Katso henkilöstö

Hyvä tietää

Mittaustulos on merkityksetön, jos ei ole käsitystä sen luotettavuudesta eli mittausepävarmuudesta.

Mittauspaikat valikoidaan aistinvaraisten tarkastelujen, pintakosteuskartoituksen sekä rakennetyyppien tarkastelujen perusteella.

Pintakosteuskartoituksessa havaitut poikkeamat tarkastetaan rakennekosteusmittauksin.