Skip to content

Luotettavaa valvontaa

Korjaustöiden valvonta on tärkeää, jotta korjauksista tulee pitkäaikaiskestäviä ja rakenteet toimivat kosteus- ja lämpöteknisesti oikein.

Kaikilta rakennuksilta ja rakenteilta ei ole tarkoituksenmukaista edellyttää samaa ilmatiiviyttä, vaan rakenteiden ilmatiiviyden tarve tulisi määritellä kohdekohtaisesti.

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus on tehtävä huolellisesti oikeilla työmenetelmillä ja käyttäen tehokasta alipaineistuksen suodatinyksikköä. Korjausten jälkeen ilmanvaihtojärjestelmä tulee säätää muuttuneiden painesuhteiden takia.

IV-säädön yhteydessä tulee painesuhteet etenkin ulkovaipan yli mitata. Virtaavan ilman määrä riippuu paine-erosta, materiaalin ilmanläpäisevyydestä ja rakenteessa olevien rakojen virtausvastuksesta. Raon virtausvastus riippuu raon leveydestä, syvyydestä ja geometriasta, mm. mutkista, sekä raon pintojen epätasaisuudesta.

Märkätilojen rakentamis- tai saneeraustöissä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta, koska tehtyjen virheiden seuraukset voivat olla sekä taloudellisesti että terveydellisesti merkittäviä.

Tehokas tapa ehkäistä virheitä on eri työvaiheiden ja työtekniikoiden sekä käytettyjen materiaalien valvonta.

Palvelumme

Jari Järveläinen
040 801 0814

Yrittäjä
Rakennusterveysasiantuntija
Kattojen kuntotutkija
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Märkätilatöiden valvoja
Rakennusten lämpökuvaaja
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija

> Katso henkilöstö

Hyvä tietää

Rakenteiden tiivistämiset suunnitteluineen ja toteutuksineen tulee tehdä aina kohdekohtaisesti kokonaisuus huomioiden. Rakenteita ei tule milloinkaan tiivistää ilman tutkimuksia, suunnittelua, korjauksen valvontaa ja seurantaa. Toisaalta rakenteita ei pidä myöskään jättää tiivistämättä, ilman tutkimuksia ja seurantaa. Rakenteiden tiivistäminen ei sovi kaikille rakenteille.