Skip to content

Tuotteet ja palvelut

jakitec_tyopaikat

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiantuntija-apua asunto- ja kiinteistökaupan riitatapauksien ja ongelmatilanteiden selvittämiseksi. Tilaaja voi olla niin myyjä, ostaja, vuokraaja, taloyhtiö, urakoitsija tai kiinteistön omistajakin.

Kuntotutkimus

Teemme kuntotutkimukset käyttäen apuna laadukasta ja kattavaa kalustoa.
Hyvin tehty kuntotutkimus toimii hyödyllisenä apuna esim. altistumisen arvioinnissa sekä korjaussuunnittelun lähtötietona.

Katon kuntotutkimus

Teemme vesikattojen ja yläpohjien kuntotutkimukset sertifioidulla ammattitaidolla. Kuntotutkimuksen tuloksena saadaan selkeä tieto vaurioriskeistä, näkyvistä vaurioista, vaurioiden laajuudesta ja syistä.

Sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimukset edellyttävät erikoisosaamista ja kokemusta. Teemme sisäilmatutkimukset käyttäen apuna laadukasta kalustoa. Näytteiden analysoinnissa käytämme vain luotettavia ja puolueettomia laboratorioita.

Lämpökuvaus

Lämpökuvauksella arvioidaan rakennuksen, rakenteiden ja rakennusmateriaalien toimivuutta, laatua ja kuntoa. Lämpökuvaus edellyttää rakennusfysiikan eri ilmiöiden osaamista ja olosuhteiden huomioimista.

Kosteusmittaus

Kosteusmittauksissa on tärkeää ymmärtää rakenteen kosteus- ja lämpötekninen toiminta. Kosteusmittaus toteutetaan mm. kun on epäilys, että tiettyyn rakenneosaan saattaa kohdistua poikkeavaa kosteusrasitusta.

Korjaussuunnittelu

Suunnittelussa korostuvat luotettavuus, tekninen osaaminen ja korjauskohteen tunteminen. Teemme korjaussuunnitelmat mm. julkisiin rakennuksiin, toimitiloihin, asuin-, teollisuus- ja maatalousrakennuksiin.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

Korjaustöiden valvonta

Meiltä saat luotettavaa valvontaa. Korjaustöiden valvonta ja laaduntarkastus ovat tärkeitä ensimmäisen listan irrotuksesta loppusiivoukseen saakka.

jakitec_123

Konsultointi ja neuvonta

Konsultoimme ja neuvomme urakoitsijoita erilaisissa korjaustöissä. Tarvittaessa käymme työmaalla ohjeistamassa urakoitsijaa käytettävistä aineista ja työtekniikoista. 

Jari Järveläinen
040 801 0814

Yrittäjä
Rakennusterveysasiantuntija
Kattojen kuntotutkija
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Märkätilatöiden valvoja
Rakennusten lämpökuvaaja
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija

> Katso henkilöstö

Ekaterina Kangas
040 143 5655

Rakennusinsinööri YAMK
Korjausrakennesuunnittelija
Kuntotutkija
Kattojen kuntotutkija

> Katso henkilöstö

Anna-Riikka Syvänen
040 355 4447

Rakennusmestariopiskelija

> Katso henkilöstö

Tiesitkö että...

Rakennusten tutkimuksissa rakennusfysiikan eri ilmiöiden perusasioiden osaaminen on välttämätöntä. Myös ilmanvaihdon ja mikrobiologian ymmärtäminen on tarpeen, ja kattava sekä laadukas kalusto on ehdoton edellytys.

Rakennusten todellisen kunnon selvittäminen edellyttää hyvää rakennushistorian ja riskirakenteiden tuntemista, ja rakennus on huomioitava kokonaisuutena.