Jakitec Ky

Korjaustöiden valvonta

Korjaustöiden valvonta on tärkeää, jotta korjauksista tulee pitkäaikaiskestäviä ja rakenteet toimivat kosteus- ja lämpöteknisesti oikein.

Kaikilta rakennuksilta ja rakenteilta ei ole tarkoituksenmukaista edellyttää samaa ilmatiiviyttä, vaan rakenteiden ilmatiiviyden tarve tulisi määritellä kohdekohtaisesti.

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus on tehtävä huolellisesti oikeilla työmenetelmillä ja käyttäen tehokasta alipaineistuksen suodatinyksikköä. Korjausten jälkeen ilmanvaihtojärjestelmä tulee säätää muuttuneiden painesuhteiden takia.

Rakenteiden tiivistystöiden yhteydessä tulee painesuhteet mitata.

Työmaan olosuhteiden valvontaa voimme suorittaa etäluettavilla ja tallentavilla mittalaitteilla.

Erityishuomio märkätiloihin

Märkätilojen rakentamis- tai saneeraustöissä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta, koska tehtyjen virheiden seuraukset voivat olla sekä taloudellisesti että terveydellisesti merkittäviä.

Tehokas tapa ehkäistä virheitä on eri työvaiheiden ja työtekniikoiden sekä käytettyjen materiaalien valvonta.

 

Palveluitamme mm.

  • Merkkiainekokeet
  • Lämpökuvaus
  • Märkätilatöiden valvonta
  • Työmaakatselmukset
  • Puu- ja betonirakenteiden kosteusmittaus

 

ekaterina_kangas_jakitec
Ekaterina Kangas
040 143 5655

Rakennusinsinööri YAMK
Korjaussuunnittelija
Kosteusvaurion korjaussuunnittelija KVKS (FISE)
Kattojen kuntotutkija (Sertifikaatti nro 109050)

Hyvä tietää

Rakenteiden tiivistämiset suunnitteluineen ja toteutuksineen tulee tehdä aina kohdekohtaisesti kokonaisuus huomioiden. Rakenteita ei tule milloinkaan tiivistää ilman tutkimuksia, suunnittelua, korjauksen valvontaa ja seurantaa. Toisaalta rakenteita ei pidä myöskään jättää tiivistämättä, ilman tutkimuksia ja seurantaa. Rakenteiden tiivistäminen ei sovi kaikille rakenteille.