Jakitec Ky

Konsultointi ja neuvonta

Konsultoimme ja neuvomme erilaisissa korjaustöissä. Tarvittaessa käymme työmaalla ohjeistamassa urakoitsijaa käytettävistä aineista ja työtekniikoista. Näin varmistamme laadukkaan lopputuloksen ja pitkäaikaiskestävyyden.

Konsultoimme seuraavissa asioissa

  • Asiantuntijalausunnot
  • Rakenteiden ilmapitävyyden korjaustyöt
  • Märkätilojen korjaustyöt
  • Rakenne ja kosteustekniset korjaukset
  • Sisäilmakorjaustyöt
  • Asbesti- ja haitta-ainetyöt
  • Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus- ja korjaustyöt
  • Radonkorjaustyöt
  • Tiedotusapua yritysten ja yhteisöjen johdolle
jari_jarvelainen_jakitec
Jari Järveläinen
040 801 0814

Yrittäjä
Rakennusterveysasiantuntija
Kattojen kuntotutkija
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Märkätilatöiden valvoja
Rakennusten lämpökuvaaja
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija

Lainsäädäntöä

Rakennusten sekä asuin- ja työtilojen terveydellisistä oloista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL), terveydensuojelulaissa (763/1994, TsL) ja työturvallisuuslaissa (738/2002) sekä lakien nojalla annetuissa asetuksissa ja määräyksissä ja näitä selventävissä ohjeissa.

Rakennusten yleisestä terveellisyydestä, turvallisuudesta ja käyttökelpoisuudesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 12 §:ssä (Rakentamisen ohjauksen tavoitteet), 117 §:ssä (Rakentamiselle asetettavat vaatimukset), 117 a–g §:ssä (Olennaiset tekniset vaatimukset), 125 §:ssä (Rakennuslupa), 131 §:ssä (Rakennuslupahakemus) ja 166 §:ssä (Rakennuksen kunnossapito).

MRL 166 §:n mukaisesti rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset.