Jakitec Ky

Asbestikartoitus

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä, kaikissa niissä työvaiheissa mitkä voivat sisältää asbestipurkutyötä.

Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.

Miten asbestikartoitus tehdään?

Kartoituksessa tulee:

  • Paikallistaa purettavassa kohteessa oleva asbesti
  • Selvittää asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä
  • Selvittää rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa.

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

Asbestikartoitus on dokumentoitava ja se on luovutettava asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön.

Haitta-aineet

Mahdollisten haitta-aineiden esiintymiseen vaikuttavat oleellisesti rakennuksen rakentamis- ja korjausajankohdat sekä käyttöhistoria (haitta-ainepitoisia materiaaleja on käytetty vaihtelevasti eri aikakausina). Osa rakennusmateriaaleissa käytetyistä haitta-aineista pystyy imeytymään viereisiin rakennusmateriaaleihin.

jari_jarvelainen_jakitec
Jari Järveläinen
040 801 0814

Yrittäjä
Rakennusterveysasiantuntija
Kattojen kuntotutkija
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Märkätilatöiden valvoja
Rakennusten lämpökuvaaja
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija

Hyvä tietää

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. Kaikki asbestilaadut ovat terveydelle haitallisia. Muutaman mikrometrin pituiset asbestikuidut kulkeutuvat hengitysteihin ja jäävät keuhkoihin. Asbestialtistus aiheuttaa keuhko- ja vatsakalvon kasvaimia, asbestoosia sekä keuhko- ja kurkunpään syöpiä.