Skip to content

Katon kuntotutkimus

Teemme vesikattojen ja yläpohjien kuntotutkimukset sertifioidulla ammattitaidolla.

Tekemämme kuntotutkimuksessa selvitetään vesikaton ja yläpohjan kunto.
Kuntotutkimuksessa arvioidaan vesikaton ja yläpohjan lämpö- ja kosteustekninen toimivuus.

Katon kuntotutkimuksen tuloksena saadaan selkeä tieto vaurioriskeistä, näkyvistä vaurioista, vaurioiden laajuudesta ja syistä. Lisäksi tehdään arvio vaurioiden etenemisestä tulevaisuudessa ja esitetään rakenteiden korjaustarpeet ja korjaustavat.

Kuntotutkimus on merkittävästi kattavampi ja perusteellisempi kuin kuntoarvio.

Katon kuntotutkimuksiin liittyviä palveluita

Jari Järveläinen
040 801 0814

Yrittäjä
Rakennusterveysasiantuntija
Kattojen kuntotutkija
Rakennusten lämpökuvaaja
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija
Märkätilatöiden valvoja

> Katso henkilöstö

Hyvä tietää

Vesikattojen rakenteissa on paikoin vanhoja toimimattomaksi osoittautuneita
ratkaisuja. Arviolta noin 25%:ssa vesikatoista on virheitä tai ongelmia, jotka alentavat
vesikaton teknistä käyttöikää. Virheistä taas on noin 80% on osittain tai
kokonaan suunnitteluvirheitä. Mikäli vesikattorakenteen rakennusfysikaalinen
kokonaistoiminta ei ole suunnittelijan hallinnassa, saattaa katon virheellinen
toiminta johtaa vaurioihin jo muutamassa vuodessa valmistumisesta.