Ympäristön hyväksi

Jakitecin ympäristötyö laajentui vuonna 2022, kun aloitimme yhdessä Carbon Deedin kanssa istuttamaan uutta metsää hiilensitomiseksi ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi.

Metsittäminen on tehokas keino sitoa hiilidioksidia ilmakehästä. Taimitusprojekteja ja metsänhoitotapoja on kuitenkin monenlaisia, eivätkä kaikki hankkeet sido hiiltä pitkäaikaisesti tai tue luonnon monimuotoisuutta.

Carbon Deed ottaa huomioon metsän koko elinkaaren, ja sen toimintaa ohjaavat tieteelliset periaatteet sekä asiantuntijapaneeli.

”Luomme uutta metsää Suomeen istuttamalla puita aiemmin metsittämättömille joutomaille ja huolehdimme metsästä sen elinkaaren ajan. Kasvattamamme metsät eivät ole perinteistä talousmetsää, vaan tavoitteena on nimenomaan biodiversiteetin ja hiilensidonnan maksimointi. Pohjoismaihin tarvitaan lisää pitkäikäisiä metsiä, jotka taklaavat monin eri tavoin viime vuosikymmenten luontokatoa”, kertoo Niklas Alho Carbon Deedistä.

Vastuullisuus on Jatekicin toiminnassa tärkeässä osassa ja muita yhteisiä arvojamme ovat muun muassa kotimaisuus sekä ekologinen kestävyys. Tämän lisäksi meitä yhdistää halu saada aikaan todellisia ilmastovaikutuksia. Näiden tekijöiden pohjalta rakentuu yhteistyö, jolla tulee olemaan pitkäkestoisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Kohti kestävää hiilinielua ja metsäluontoa

Carbon Deedin valitsemat istutus- ja hoitotavat tukevat metsän kasvua ja monimuotoisuutta. Näitä ovat esimerkiksi sekametsän luominen jo taimikkovaiheessa, lahopuiden säilyttäminen ja lisääminen sekä tiheikköjen jättäminen eläimiä varten. Kun metsän istuttaminen ja hoito perustuvat ympäristön ja luonnon parantamiseen, metsä varastoi hiiltä pitkäaikaisesti ja luo elinympäristöjä tuhansille kasveille, sienille ja eläimille.

Metsityshankkeestamme tekee erityisen se, että Carbon Deed näkee taimien istuttamisen vasta ensimmäisenä tekona kohti kestävää hiilensidontaa. Tärkein ja oleellisin seikka hankkeen onnistuneessa toteutuksessa on metsänhoito. Hankkeessa huolehditaan puista koko niiden elinkaaren ajan, eikä puita tulla missään vaiheessa hyödyntämään energiakäyttöön tai lyhytaikaiseen raaka-ainekäyttöön – tämän varmistaaksemme olemme juridisesti sulkeneet pois puiden hyödyntämisen kyseisiin käyttötarkoituksiin. Hiilensidonta tulee siis olemaan pitkäaikaista.

Samalla, kun suljemme talousmetsäkäytön toimintamme ulkopuolelle, luomme koteja lukuisille eliöille. Luontokato ja sitä vastaan taisteleminen ovat toiminnassamme yhtä tärkeitä kuin hiilen sitominen ilmakehästä. Koska metsissämme ei tulla koskaan harjoittamaan avohakkuuta, pystymme tarjoamaan kodin lukuisille eliöille. Metsistä luodaan jo taimikkovaiheessa sekametsiä, lahopuut säilytetään ja metsä saa kasvaa rauhassa, jolloin toimintamme tukee luonnon monimuotoisuutta tavalla, joka on monille Suomen metsille kaukainen haave.